پرس سرشانه ضد جاذبه

0
986
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : سرشانه

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پرس سرشانه ضد جاذبه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : پشت میانی ، کول ، پشت بازو
تجهیزات : هالتر ، میز شیبدار
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین پرس ضد جاذبه

راهنمای تمرین پرس ضد جاذبه

  1. یک هالتر با وزنه های مناسب را پشت میز شیبدار روی زمین قرار دهید .
  2. با شکم روی میز شیبدار قرار گرفته و دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و هالتر را از روی زمین بردارید . آرنج ها را خم کرده و هالتر را نزدیک سینه نگه دارید . این وضعیت شروع حرکت است .
  3. برای شروع تمرین ، هالتر را به سمت جلوی سر خود پرس کنید ، این کار را با باز کردن آرنج ها انجام دهید . دقت داشته باشید که در طول انجام حرکت ، دست های شما باید با زمین موازی باشند .
  4. هالتر را به وضعیت شروع حرکت بازگردانده و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here