شکم با بلند کردن باسن

0
637

عضلات اصلی : شکم

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : شکم با بلند کردن باسن
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : تنها بدن
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین شکم با بلند کردن باسن

شکم با بلند کردن باسن
شکم با بلند کردن باسن
شکم با بلند کردن باسن

راهنمای تمرین شکم با بلند کردن باسن

  1. به پشت روی زمین دراز بکشید. پاها باید کاملا راست بوده و دست ها در کنار بدن قرار گرفته باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
  2. برای شروع حرکت، پاها را با استفاده از زانوها و باسن به سمت سینه بالا بیاورید. بعد از این کار پاها را راست کرده و به صورت مستقیم به سمت بالا ببرید. به طوری که پاها با زمین زاویه عمود بسازند. هنگام بالا بردن پاها لگن خود را از روی زمین جدا کنید.
  3. یک ثانیه در این وضعیت بمانید و سپس به وضعیت شروع حرکت بازگردید.
  4. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید