بارپی

0
1024
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : چهار سر ران

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : بارپی
نوع تمرین : هوازی
عضلات اصلی : چهار سر ران
عضلات دیگر : شانه ها،باسن،سینه، همسترینگ، پشت بازو
تجهیزات : -
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین بارپی

بارپی
بارپی
بارپی

راهنمای تمرین بارپی

  1. با پاهای به عرض شانه ها باز، بیاستید.
  2. دست هایتان را روی زمین قرار داده و پاهایتان را عقب برده تا جایی که شکم و رانتان روی زمین باشد. آرنج هایتان باید خم باشند.
  3. در این حالت، بالا آمده مانند اینکه عمل شنا را انجام می دهید و ران هایتان را بالا بکشید.
  4. پاهای خود را زیر ران هایتان انداخته و راست بیاستید.
  5. حرکت را با، به سمت بالا پریدن و بردن دست ها به بالای سرتان تمام کنید.
  6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید