سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶
تمرین برای سه قسمت از بدن و تمرینات هوازی همگی در یک روز ممکن است در ابتدا طاقت فرسا به نظر برسد، اما شما این را در گذشته با موفقیت انجام داده اید. امروز یک فرصت دیگر برای ساختن...
قایقی ها و شناهای سوپرست کمک خواهد کرد تا شما به یک پشت بزرگ و ضخیم که هدفتان است برسید. تمام تمرکز خود را به این تمرین اختصاص داده و موفقیت ها را درو کنید! روز قبل | صفحه اصلی...
هفته ی تمرینی شما رو به پایان است. برنامه را با تمرینات سریع، جذاب و موثر انجام دهید. روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد حرکات فشاری مانند پرس روی میز با دمبل یکی از بهترین ابزارهاست که وزن...
شما به پایان بخش دوم برنامه ی سیم کشی مجدد نزدیک می شوید. آن را حفظ کنید. روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد تمرینات در مورد توانایی شما براری تنظیم بدن خودتان است، روی هر تکرار تمرکز کرده...
بخشی از رشد و پیشرفت، تشخیص نقاط ضعف و تلاش برای بهبود آنهاست. از امروز استفاده کنید تا همین کار را انجام دهید. روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد ایجاد یک تغییر سخت است بخصوص زمانی که انتقال...
دو روز استراحت پشت سر هم ممکن است لوکس به نظر برسد اما زندگی بدنسازی شما حتی یک دقیقه بیرون باشگاه هم تمام نمی شود بلکه استراحت فعال را هم شامل می شود. روز قبل | صفحه اصلی | روز...
امروز، یک روز استراحت فعال است، اما فعال به چه معنی است؟ تلاش کنید استراحت کنید و خود را برای هفته سخت بعدی آماده کنید. روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد شما تمام هفته کاری را تمرین کرده...
شانه های بولدر، شکم شش تکه و ساق های حجیم خود به خود ساخته نمی شوند. امروز، با بهترین تصویر از فیزیک خود در ذهن به سختی تمرین کنید. روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد همانطوری که هفته...
برنامه بدنسازی رایگان بدن ممتاز
برنامه بدنسازی رایگان بدن ممتاز
برنامه بدنسازی رایگان بدن ممتاز

برنامه بدنسازی رایگان عضله سازی سیم کشی مجدد
برنامه بدنسازی رایگان عضله سازی سیم کشی مجدد
برنامه بدنسازی رایگان عضله سازی سیم کشی مجدد

شبکه های اجتماعی

105دنبال کنندهدنبال کردن
24,658دنبال کنندهدنبال کردن
0دنبال کنندهدنبال کردن

آخرین مطالب

کرانچ اریب (اُبلیک)

تخت روی زمین دراز کشیده و پشت خود را روی زمین قرار دهید. برای اجرای این تمرین باید یک دست خود را کنار سر قرار داده و دست دیگر را روی زمین کنار بدن بگذارید.
عضویت در کانال رسمی بهترین بدن در تلگرام
عضویت در کانال رسمی بهترین بدن در تلگرام
عضویت در کانال رسمی بهترین بدن در تلگرام

صفحه رسمی بهترین بدن در اینستاگرام
صفحه رسمی بهترین بدن در اینستاگرام
صفحه رسمی بهترین بدن در اینستاگرام

تمرینات برتر

بارفیکس دست باز

دست ها را بیشتر از عرض شانه ها باز کرده و میله بارفیکس را نگه دارید. با دست های کاملا کشیده آویزان شوید. این وضعیت شروع حرکت است.