پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار با دمبل

0
1880

عضلات اصلی : پشت بازو

پشت بازو

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار با دمبل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دمبل ، میز شیبدار با شیب منفی
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار با دمبل

پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار با دمبل
پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار با دمبل

راهنمای تمرین پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار با دمبل

  1. پاهای خود را در قسمت بالایی میز شیبدار قرار دهید . در هر یک از دست های خود یک دمبل گرفته و آن ها را روی ران های خود نگه دارید . کف دست ها باید رو به هم باشند .
  2. به آرامی روی میز دراز بکشید و دست ها را کاملا کشیده رو به روی خود نگه دارید . دست ها باید عمود بر زمین باشند . این وضعیت شروع حرکت است .
  3. در حالی که عمل دم را انجام می دهید ، به آرامی دمبل ها را پایین آورده تا نزدیک گوش های شما قرار گیرند . دقت کنید که بازوها و آرنج ها بایستی ثابت بوده و تنها ساعد ها حرکت داشته باشند .
  4. حال با منقبض کردن عضلات پشت بازوی خود ، دمبل ها را به وضعیت شروع حرکت بازگردانید . این مرحله را با عمل بازدم انجام دهید .
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید .

سایر روش ها برای اجرای این حرکت :

برای انجام این حرکت می توانید از هالتر مستقیم و یا خم نیز استفاده نمایید . هم چنین می توانید این حرکت را روی میز تخت نیز اجرا کنید .

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید