برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

آخرین روز تمرین در این هفته را به تمرینات هوازی با شدت بالا احتصاص داده ایم. این نوع تمرین کوتاه بوده و با کارایی بالا به شما کمک می کند که چربی ها را سوزانده و عضله سازی داشته باشید. بهتر است امروز برای یک عرق حسابی آماده باشید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

تمرینات امروز بسیار شدید و سخت است. با پیشرفت در اجرای این تمرینات، خود را مجبور کرده تا زمان تمرین شدید را بیشتر نموده و زمان استراحت را کاهش دهید. هدف شما این باشد که در پایان برنامه بتوانید 30 ثانیه تمرین با شدت بالا انجام داده و 30 ثانیه با شدت کم.

راهنمای تمرینات دو:

شکل 1:

1شکل 2:

2شکل 3:

3شکل 4:

4

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here