آخرین روز تمرین در این هفته را به تمرینات هوازی با شدت بالا احتصاص داده ایم. این نوع تمرین کوتاه بوده و با کارایی بالا به شما کمک می کند که چربی ها را سوزانده و عضله سازی داشته باشید. بهتر است امروز برای یک عرق حسابی آماده باشید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

تمرینات امروز بسیار شدید و سخت است. با پیشرفت در اجرای این تمرینات، خود را مجبور کرده تا زمان تمرین شدید را بیشتر نموده و زمان استراحت را کاهش دهید. هدف شما این باشد که در پایان برنامه بتوانید 30 ثانیه تمرین با شدت بالا انجام داده و 30 ثانیه با شدت کم.

راهنمای تمرینات دو:

شکل 1:

1شکل 2:

2شکل 3:

3شکل 4:

4

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید