برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

امروز روز استراحت شماست. به این معنا که امروز شما به عضلات خود مهلت می دهید تا ریکاوری شوند! فراموش نکنید که رشد عضلات در خارج از باشگاه صورت می گیرد.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

استراحت یکی از بخش های خیلی مهم در ساخت بدن ممتاز است. در این 28 روز شما با انجام تمرینات ترکیبی، سوپرست های چندگانه و استراحت کم بین ست ها به شدت به عضلات خود فشار وارد کرده و سیستم عصب مرکزی و سیتم قلبی عروقی خود را درگیر می کنید. برای این که به عضلات فرصت ریکاوری و رشد داده شود باید حتما به بدن خود استراحت دهید.

در طول هفته گذشته به بدن خود سختی داده و با شدت زیاد تمرین کرده اید. پس امروز به بدن خود استراحت داده و فردا مجدد تمرینات سخت را از سر می گیریم.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here