برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

امروز روز استراحت شماست. به این معنا که امروز شما به عضلات خود مهلت می دهید تا ریکاوری شوند! فراموش نکنید که رشد عضلات در خارج از باشگاه صورت می گیرد.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

استراحت یکی از بخش های خیلی مهم در ساخت بدن ممتاز است. در این 28 روز شما با انجام تمرینات ترکیبی، سوپرست های چندگانه و استراحت کم بین ست ها به شدت به عضلات خود فشار وارد کرده و سیستم عصب مرکزی و سیتم قلبی عروقی خود را درگیر می کنید. برای این که به عضلات فرصت ریکاوری و رشد داده شود باید حتما به بدن خود استراحت دهید.

برخی از افراد با طرز فکر “بیشتر بهتر است” به سمت تناسب اندام می آیند. 40 دور شنا کردن در استخر یا دو ساعت دویدن ممکن است ایده خوبی به نظر برسد، اما انجام تمرینات بیشتر می تواند شما را از رسیدن به بدن ممتازتان باز دارد. اگر بیش از حد از بدنتان کار بکشید، ممکن است تمرین زده شده و نتوانید بدن خود را ریکاوری کنید. فراوش نکنید بدنی که بیش از حد تمرین کند به سختی حجم عضلانی پیدا کرده، سیستم ایمنی آن ضعیف شده و به درستی وظایف خود را انجام نمی دهد.

همچنین استراحت دادن به بدن باعث می شود که نسبت به ادامه برنامه امید داشته و از آن زده نشوید. پس امروز با تمایل به دویدن مبارزه کرده و روی هدف خود تمرکز کنید.

اگر دوست دارید که در روزهای استراحت فعالیتی مرتبط با فیتنس داشته باشید، می توانید از خود عکس بگیرید. پس از اتمام برنامه عکس ها را مقایسه کرده و دلگرم تر برای ادامه تمرینات ورزشی به فعالیت خود ادامه دهید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here