برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

شما بخش اول را فتح کرده اید. برای تمریناتتان در سطح بعدی آماده شوید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

تبریک، شما بخش اول سیم کشی مجدد را پشت سر گذاشته اید. شما اندکی از سوپرست های سنگین جیمز گراج را برای ساختن بازوهای عالی مزه کرده اید و اکنون زمان آن است که یک گام فراتر روید. یک حس جدید را با دوبار کار کردن در باشگاه در این بخش دوم بوجود آورید.

 

بازوها
صبح
1

عصر
2

گرم کردن سوپرست
3

بارفیکس مچ برعکس

1 ست 12 تکرار

شنا

1ست 12 تکرار

سوپرست
4

سوپرست
5

تریست
6

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here