شما بخش اول را فتح کرده اید. برای تمریناتتان در سطح بعدی آماده شوید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

تبریک، شما بخش اول سیم کشی مجدد را پشت سر گذاشته اید. شما اندکی از سوپرست های سنگین جیمز گراج را برای ساختن بازوهای عالی مزه کرده اید و اکنون زمان آن است که یک گام فراتر روید. یک حس جدید را با دوبار کار کردن در باشگاه در این بخش دوم بوجود آورید.

 

بازوها
صبح
1

عصر
2

گرم کردن سوپرست
3

بارفیکس مچ برعکس

1 ست 12 تکرار

شنا

1ست 12 تکرار

سوپرست
4

سوپرست
5

تریست
6

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید