برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

هفته ی پنجم را با قدرت شروع کنید! امروز ما روی افزایش سایز در جلو بازو و پشت بازو کار می کنیم.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

بعد از دو روز استراحت، شما باید آماده باشید تا بازوهایتان را درگیر کنید.در هفته ی دوم از این بخش سخت روی آنها کار کنید. اکنون شما با برنامه آشناتر شده اید، روی ارتباط ذهن و ماهیچه ها و فشار در هر تکرار تمرکز کنید تا بهترین نتیجه را از هر تمرین بگیرید. زمانی که امکان دارد وزن بیشتری را نسبت به هفته ی قبل بلند کنید تا بتوانید خودتان را جلو کشیده و پیشرفت کنید.

 

بازوها
صبح
1

عصر
2

گرم کردن سوپرست
3

بارفیکس مچ برعکس

1 ست 12 تکرار

شنا

1ست 12 تکرار

سوپرست
4

سوپرست
5

تریست
6

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here