برای جیمز گراج همه چیز، ساختن یک پکیج کلی است. امروز تمرینات سینه در لیست است تا فیزیک شما بطور کامل در کنار هم قرار دهد.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

با این تمرین، شما از شنای استاندارد عبور خواهید کرد. یک گرم کردن با شنا ایزومتریک یک طرفه و شنا به پلانک بغل بدن شما را برای سد سوپرست ها و تریست ها که در ادامه می آیند آماده خواهد کرد .

تمامی تمرینات با یکدیگر در ارتباط هستند. پرس های روی میز یک سازنده ی قدرت بی همتا برای بالا تنه است در حالیکه کراس اور و فلای به شما کمک خواهد کرد تا ماهیچه ها را مطابق میل خود بتراشید! مانند یک ورزشکار

سینه
صبح
1

عصر
2

گرم کردن سوپرست
3

شنا به پلانک بغل

1 ست 20 تکرار(هر طرف 10 تا)

سوپرست
4

پرس سینه تخت با هالتر

3 ست 10،12،15 تکرار

کراس آور

3 ست 10،12،15 تکرار

تریست
5

پرس بالا سینه با هالتر

3 ست 10،12،15 تکرار

فلای بالا سینه با دمبل

3 ست 10،12،15 تکرار

دیپ برای سینه

3 ست 10،12،15 تکرار

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید