برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

بخشی از رشد و پیشرفت، تشخیص نقاط ضعف و تلاش برای بهبود آنهاست. از امروز استفاده کنید تا همین کار را انجام دهید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

ایجاد یک تغییر سخت است بخصوص زمانی که انتقال شما به ورای مسائل فیزیکی بسط داده شود. اکنون،  می دانید که در سیم کشی مجدد شما یک زندگی سالم را بنا می کنید. اما این هدف بلند مدت بطور عمیقی با فعالیت های کوتاه مدت شما گره خورده است، مانند آن کاری که شما امروز در باشگاه انجام می دهید.

زمانی که شما برای انجام تمرینات امروز در باشگاه هستید، هدف کوتاه مدت را در نظر داشته باشید. روی چیزهایی که معقول و دست یافتنی هستند تمرکز کرده تا زمانی که بخش تمرینات را ترک می کنید احساس موفقیت کنید نه شکست.

 

بازوها
صبح
1

عصر
2

گرم کردن سوپرست
3

بارفیکس مچ برعکس

1 ست 12 تکرار

شنا

1ست 12 تکرار

سوپرست
4

سوپرست
5

تریست
6

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here