برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

جستجوی شما در مورد فلسفه ی بازوهای قدرتمند جیمز گراج امروز با سوپرست های انتخابی دیگر ادامه پیدا می کند. سنگین تر از هفته ی قبل کار کنید!

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

به هفته ی دوم خوش آمدید. دقیقا مانند هفته ی گذشته شما خیلی چیز های بیشتری از یک تمرین برای انجام دادن دارید.

بازوها
گرم کردن اولیه
1

ست گرم کردن
2

بارفیکس مچ برعکس

1 ست 10 تا 15 تکرار

شنا

1 ست 10 تا 15 تکرار

سوپرست
3

سوپرست
4

تریست
5

پشت بازو کیک بک با دمبل

3 ست 10،12،15 تکرار

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here