شراگ برای پشت میانی

0
451

عضلات اصلی : پشت میانی

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : شراگ برای پشت میانی
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت میانی
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین شراگ برای پشت میانی

شراگ برای پشت میانی
شراگ برای پشت میانی

راهنمای تمرین شراگ برای پشت میانی

  1. روی یک میز شیب دار با صورت رو به پایین دراز کشیده و با هر دست یک دمبل گرفته، در حالتی که بازوهای شما کاملا صاف و در جهت زمین اویزان و کف دست هایتان رو به هم باشند ، این حالت شروع حرکت می باشد.
  2. در حالی که عمل بازدم انجام می دهید پشت خود را فشرده کرده و این انقباض را برای یک ثانیه نگه دارید.( به همراه بالا اوردن نسبی دمبل ها )
  3. در حالی که عمل دم را انجام می دهید به حالت اغازین بازگردید.
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید