شنا به پلانک بغل

0
760

عضلات اصلی : سینه

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : شنا به پلانک بغل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : شکم، عضله سه سر، شانه
تجهیزات : -
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین شنا به پلانک بغل

شنا به پلانک بغل
شنا به پلانک بغل
شنا به پلانک بغل

راهنمای تمرین شنا به پلانک بغل

  1. با انگشتان پا و دست هایی که از عرض شانه ها بازتر هستند در حالت شنا قرار گیرید.
  2. با خم کردن آرنج ها عمل شنا رفتن را انجام دهید، در حین پایین رفتن بدن خود را صاف نگه دارید.
  3. یک عمل شنا را انجام داده و در حین بالا آمدن وزن بدن خود را روی سمت چپ بیاندازید. به سمت کنار خود بچرخید در حالی که دست راستتان را بطرف سقف بلند می کنید.
  4. دست خود را پایین آورده و باز هم یک عمل شنا انجام داده و اینبار به طرف دیگر بچرخید.
  5. حرکت را به تعداد 10 بار یا بیشتر برای هر سمت تکرار کنید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید