کرانچ معکوس

0
3065

عضلات اصلی : شکم

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : ریورس کرانچ (reverse crunch)
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ورید های شکمی
عضلات دیگر : -
تجهیزات : فقط بدن
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین بوت آپ

118_1
118_2

راهنمای تمرین ریورس کرانچ

  1. تخت بر روی کف اتاق به طوری که دستهایتان در دو طرف بدنتان کشیده باشد دراز بکشید.
  2. حال پاهایتان را از زانو به اندازه ی 75 درجه با توجه به شکل خم کرده و حدود 5 سانتی متر از کف زمین بالاتر نگهدارید  .
  3. اکنون از ماهیچهای زیر شکمی خود استفاده کرده و پاهایتان در همان حال که زانویتان خم است به طرف سینه بالا بکشید (باید پاهایتان را به قدری بالا بیاورید که لگن از کف زمین جدا شود و زانوهایتان تا روبروی سینه بالا آمده باشد) .
  4. در این حالت ماهیچه های شکمتان را برای لحظه ای منقبض کنید و سپس با کشیدن هوا در شش هایتان آرام به حالت اولیه حرکت بازگردید .
  5. حرکت را به رویه و تعداد گفته شده تکرار کنید  .

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید