پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

به باشگاه بهترین بدن خوش آمدید

شما با موفقیت عضو لیست ایمیل ما شدید.

از این به بعد مطالب ویژه و کاربردی ما به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

هرگز از ایمیل شما برای ارسال ایمیل اسپم استفاده نخواهیم کرد.

هرگز ایمیل شما را در اختیار افراد متفرقه قرار نخواهیم داد.

هر زمان که تمایل داشته باشید می توانید از لیست ایمیل ما خارج شوید.

در ضمن، شما اولین نفر خواهید بود که از تخفیف های خارق العاده ما آگاه می شوید.

آخرین مطالب

برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم

از یک روز استراحت فعال دیگر لذت ببرید چرا که فردا باید به باشگاه برگردید و سخت کار کنید. دستور امروز دکتر درباره تخم مرغ است.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم

امروز روز بیست و هفتم و روز استراحت فعال شماست. دکتر استوپانی در روزهای استراحت به شما نکات طلایی را آموزش می دهد.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم

امروز روز بیست و ششم برنامه و روز تمرینات ستون بدن است! فراموش نکنید که هر اسکوات، پرس یا ددلیفت شما را یک قدم به هدفتان نزدیک تر می کند.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم

روز بیست و پنجم روز ساختن سرشانه های بزرگ، کول های قوی و ساق های قدرتمند است. برای یک تمرین اساسی و سخت آماده شوید.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم

روز بیست و چهارم روز استراحت فعال است. دکتر استوپانی در روزهای استراحت به شما نکات طلایی را آموزش می دهد.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم، پشت، جلوبازو و شکم

روز بیست و سوم روز ساخت عضلات هفتی پشت است! این کار با ساخت جلوبازوهای بزرگ همراه است. تمرینات شکم را هم امروز انجام می دهیم.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم، سینه و پشت بازو

امروز بار دیگر به عضلات آینه ای خود حمله می کنیم. در روز بیست و دوم عضلات سینه را بسوزانید، پشت بازوها را شکنجه دهید و ساق ها را منفجر کنید.
کرانچ با دستگاه

وزنه های دستگاه را متناسب با توانایی خود تنظیم کرده و روی آن بنشینید. پاهای خود را زیر پد مخصوص قرار داده و دسته های بالایی دستگاه را بگیرید.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم

از یک روز استراحت فعال دیگر لذت ببرید چرا که فردا باید به باشگاه برگردید و سخت کار کنید. دستور امروز دکتر درباره فیبرهاست.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم

امروز روز بیستم و روز استراحت فعال شماست. دکتر استوپانی در روزهای استراحت به شما نکات طلایی را آموزش می دهد.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم

امروز روز نوزدهم برنامه و روز تمرینات ستون بدن است! فراموش نکنید که هر اسکوات، پرس یا ددلیفت شما را یک قدم به هدفتان نزدیک تر می کند.
برنامه بدنسازی ۱۲ هفته ای جیم استوپانی برای افزایش حجم

روز هجدهم روز ساختن سرشانه های بزرگ، کول های قوی و ساق های قدرتمند است. برای یک تمرین اساسی و سخت آماده شوید.