۲۵ تمرینی که هرگز در عمرتان انجام نداده اید

0
2742
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

شاید یک عمر است که دارید بدنسازی کار می کنید، شاید هم یک تازه کار هستید. وقتی که یک برنامه بدنسازی را دنبال کنید، دیر یا زود این برنامه برای شما تکراری می شود. این تکراری شدن می تواند ناشی از تمرین زدگی یا عادت کردن بدن به آن برنامه باشد. در این گونه موارد ایجاد تغییر در برنامه ورزشی بسیار موثر است.

در این کلیپ ورزشی ۲۵ تمرین جدید را به شما معرفی می کنیم که به احتمال بسیار زیاد هیچ یک از آن ها را در طول عمر خود انجام نداده اید (اگر هم انجام داده اید که چه بهتر!). با اضافه کردن این تمرینات در برنامه بدنسازی خود مانع ایجاد تمرین زدگی و تکراری شدن برنامه خود شوید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here