دراز نشست ۳/۴

0
1629
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : شکم

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : دراز نشست 3/4
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : تنها بدن
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین دراز نشست ۳/۴

دراز نشست 3/4 شکم
دراز نشست 3/4 شکم

آموزش تمرین دراز نشست ۳/۴

  1. روی زمین دراز بکشید و پاهای خود را به وسیله ی وزنه ای محکم نگه دارید. پاها را از ناحیه زانو خم کنید .
  2. دست های خود را پشت و یا کنار سر قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت است.
  3. ران و ستون فقرات خود را خم کنید و بدن را به سمت زانوها بالا بیاورید.
  4. در قسمت بالایی حرکت بدن شما باید با زمین عمود باشد. حرکت را معکوس کرده و به جای رساندن کمر به زمین، ۳/۴ مسیر را پایین بیایید (باید ۱/۴ با زمین فاصله داشته باشید).
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here