دوچرخه هوایی

0
1665
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : شکم

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : دوچرخه هوایی
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : تنها بدن
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین دوچرخه هوایی

دوچرخه هوایی
دوچرخه هوایی
دوچرخه هوایی

راهنمای تمرین دوچرخه هوایی

  1. به پشت روی زمین دراز بکشید . برای انجام این حرکت ، باید دست ها را پشت سر خود قرار دهید . هنگام انجام حرکت مواظب باشید که فشاری به گردن شما وارد نشود . حال شانه های خود را بالا آورده و در وضعیت کرانچ قرار بگیرید .
  2. زانوهای خود را تا جایی که با کف زمین عمود شوند بالا آورید ، قسمت پایین زانو هم بایستی با زمین موازی باشد . این وضعیت شروع حرکت است .
  3. به آرامی و به صورت همزمان ، حرکت پدال را انجام دهید ، به این معنا که پای راست را به جلو برده و وپای چپ را به سمت شکم حرکت دهید . همزمان آرنج راست خود را به زانوی چپ با انجام عمل کرانچ نزدیک کنید ، نفس خود را در این مرحله بیرون دهید .
  4. در حالی که عمل دم را انجام می دهید به وضعیت اولیه بازگردید .
  5. حرکت را به شکل مخالف انجام دهید . به این معنا که آرنج چپ را به زانوی راست نزدیک نمایید و عمل بازدم را انجام دهید .
  6. به تعداد توصیه شده این حرکت را تکرار نمایید .

توجه :

با توجه به این که نمی توان این حرکت را با افزونه وزنه سخت تر نمود ، می توانید با انجام دادن آن با سرعت کم ، انقباض عضلات شکم را به حداکثر برسانید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here