پرس سرشانه ضد جاذبه

0
1148
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : سرشانه

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پرس سرشانه ضد جاذبه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : پشت میانی ، کول ، پشت بازو
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین پرس ضد جاذبه

پرس ضد جاذبه
پرس ضد جاذبه

راهنمای تمرین پرس ضد جاذبه

  1. یک هالتر با وزنه های مناسب را پشت میز شیبدار روی زمین قرار دهید .
  2. با شکم روی میز شیبدار قرار گرفته و دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و هالتر را از روی زمین بردارید . آرنج ها را خم کرده و هالتر را نزدیک سینه نگه دارید . این وضعیت شروع حرکت است .
  3. برای شروع تمرین ، هالتر را به سمت جلوی سر خود پرس کنید ، این کار را با باز کردن آرنج ها انجام دهید . دقت داشته باشید که در طول انجام حرکت ، دست های شما باید با زمین موازی باشند .
  4. هالتر را به وضعیت شروع حرکت بازگردانده و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here