اسکوات کامل با هالتر

1
1655
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : چهارسر ران

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : اسکوات با هالتر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر ران
عضلات دیگر : ساق پا، باسن، همسترینگ، پشت پایینی
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین اسکوات با هالتر

اسکوات با هالتر
اسکوات با هالتر

آموزش تمرین اسکوات با هالتر

  1. توصیه می شود که این تمرین، برای امنیت بیشتر در چارچوب اسکوات انجام شود. برای شروع، هالتر را روی چارچوب با ارتفاع کمتر از سطح شانه قرار دهید. بعد از این که هالتر روی ارتفاع مناسب قرار گرفت و وزنه متناسب با توانایی شما به آن اضافه شد، به زیر هالتر بروید و آن را پشت شانه های خود اندکی زیر گردن قرار دهید.
  2. از هر دو طرف با دست های خود هالتر را گرفته و آن را از جای خود بلند کنید. برای این کار ابتدا با پاهای خود هالتر را به بالا فشار داده و همزمان بالاتنه خود را راست کنید.
  3. یک قدم از چارچوب فاصله گرفته و پاهای خود را به اندازه عرض شانه ها از هم باز کنید. انگشت های پا را اندکی رو به بیرون متمایل نمایید. در کلیه مراحل سر خود را بالا گرفته و پشت خود را صاف نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.
  4. به آرامی هالتر را پایین بیاورید. این کار را با خم کردن زانوها و عقب بردن ران ها انجام دهید. در هنگام انجام این بخش سر خود را بالا نگه داشته و صافی پشت را حفظ کنید. به پایین آمدن تا زمانی که عضلات همسترینگ پشت ران روی ساق پاها قرار گیرد ادامه دهید. هنگام انجام این بخش از حرکت، عمل دم را انجام دهید.
  5. هالتر را با انجام عمل بازدم و فشار آوردن به زمین توسط پاشنه یا میانه پا، بالا بیاورید. در هنگام اجرای این بخش زانوها و ران خود را صاف کرده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید.
  6. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here