پول آور با دمبل دست خم

0
3086
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : سینه

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پول آور با دمبل دست خم
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : زیربغل، پشت بازو ، سرشانه
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین پول آور با دمبل دست خم

پول آور با دمبل دست خم
پول آور با دمبل دست خم

راهنمای تمرین پول آور با دمبل دست خم

  1. یک دمبل را به صورت ایستاده روی یک میز تخت قرار دهید.
  2. مطمئن شوید که دمبل به صورت ایمن روی میز قرار گرفته باشد، از کنار روی میز به پشت دراز کشیده به صورتی که تنها شانه های شما روی میز قرار بگیرند. باسن باید زیر میز قرار گرفته و پاها از ناحیه زانو خم شده باشند. سرتان هم نباید روی میز باشد.
  3. دمبل را با هر دو دست گرفته و آن را رو به روی سینه خود با دست های خم بگیرید. کف هر دو دست باید به قسمت درونی وزنه دمبل فشار وارد کنند. این وضعیت شروع حرکت است. هشدار: همیشه مطمئن شوید که دمبلی که برای این تمرین استفاده می کنید کاملا سالم باشد و دارای لقی نباشد، چرا که در صورت بروز مشکل، دمبل روی بدن شما افتاده و باعث بروز آسیب می شود.
  4. در حالی که وضعیت خم بودن دست ها را حفظ می کنید، وزنه را به آرامی در یک مسیر منحنی شکل به سمت پست سر پایین آورده تا زمانی که کشش را در عضلات سینه احساس نمایید. این مرحله را با انجام عمل دم همراه کنید.
  5. سپس دمبل را در همان مسیر منحنی شکل به جایگاه شروع حرکت بازگردانید. هنگام انجام این بخش از حرکت عمل بازدم را انجام دهید.
  6. یک ثانیه در این وضعیت مانده و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

هشدار:

اگر این حرکت را برای بار اول است که انجام می دهید، از یک فرد کمکی بخواهید که دمبل را در دستان شما قرار دهد. اگر کسی وجود ندارد، مطمئن شوید که هنگام آماده سازی برای شروع حرکت وزنه روی شما سقوط نکند.

همچنین همان طور که اشاره شد، مطمئن شوید که دمبل کاملا سالم باشد. دمبل های قدیمی که نیاز به جوشکاری دارند به هیچ عنوان برای اجرای این تمرین مناسب نیستند.

سایر روش ها برای اجرای این حرکت:

این تمرین را می توانید با استفاده از هالتر معمولی و یا هالتر خم نیز اجرا نمایید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here