ساعد نوسانی با کتل بل

0
922
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : ساعد

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : ساعد نوسانی با کتل بل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ساعد
عضلات دیگر : شانه، جلوبازو
تجهیزات : کتل بل
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین ساعد نوسانی با کتل بل برای آقایان

ساعد نوسانی با کتل بل
ساعد نوسانی با کتل بل
ساعد نوسانی با کتل بل

تصاویر تمرین ساعد نوسانی با کتل بل برای خانم ها

ساعد نوسانی با کتل بل خانم ها
ساعد نوسانی با کتل بل خانم ها
ساعد نوسانی با کتل بل خانم ها

آموزش تمرین ساعد نوسانی با کتل بل

  1. این تمرین را با راست ایستادن و گرفتن کتل بل در یک دست شروع کنید.
  2. کتل بل را به حالت نوسانی با قدرت به عقب برده و سپس با قدرت جلو بیاورید، تا جایی که امکان دارد دسته ی کتل بل را فشار داده و کتل بل را به بالای شانه های خود ببرید.
  3. با دست دیگر حرکت را انجام دهید.
  4. حرک را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here