بارپی

0
1919
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : چهار سر ران

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : بارپی
نوع تمرین : هوازی
عضلات اصلی : چهار سر ران
عضلات دیگر : شانه ها،باسن،سینه، همسترینگ، پشت بازو
تجهیزات : تنها بدن
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین بارپی

بارپی
بارپی
بارپی

راهنمای تمرین بارپی

  1. با پاهای به عرض شانه ها باز، بیاستید.
  2. دست هایتان را روی زمین قرار داده و پاهایتان را عقب برده تا جایی که شکم و رانتان روی زمین باشد. آرنج هایتان باید خم باشند.
  3. در این حالت، بالا آمده مانند اینکه عمل شنا را انجام می دهید و ران هایتان را بالا بکشید.
  4. پاهای خود را زیر ران هایتان انداخته و راست بیاستید.
  5. حرکت را با، به سمت بالا پریدن و بردن دست ها به بالای سرتان تمام کنید.
  6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here