ساعد سیم کش نشسته

0
1823
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : ساعد

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : ساعد سیم کش نشسته
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ساعد
عضلات دیگر : -
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین ساعد سیم کش نشسته برای آقایان

ساعد سیم کش نشسته
ساعد سیم کش نشسته

تصاویر تمرین ساعد سیم کش نشسته برای خانم ها

ساعد سیم کش نشسته خانم ها
ساعد سیم کش نشسته خانم ها

آموزش تمرین ساعد سیم کش نشسته

  1. برای شروع حرکت یک میز تخت را جلو دستگاه سیم کش قرار داده و یک میله راست را در پایین ترین قسمت دستگاه وصل کنید.
  2. دست های خود را با فاصله کمی کمتر از عرض شانه ها باز کرده و میله را بلند کنید. میله را باید طوری در دست بگیرید که کف دست ها به سمت بالا باشد. میله را بالا آورده و ساعد ها را روی ران ها قرار دهید. مچ دستان شما باید جلوتر از زانوها قرار گرفته باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
  3. با خم کردن مچ دست ها با سمت بالا و انجام عمل بازدم تمرین را شروع کنید. در قسمت بالایی حرکت یک مکث کوتاه داشته باشید.
  4. به آرامی و با انجام عمل دم مچ دست ها را به وضعیت شروع حرکت بازگردانید.
  5. ساعد ها باید کاملا ثابت بوده و تمرین تنها با حرکت مچ دست انجام شود.
  6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

سایر روش ها برای اجرای این حرکت:

این حرکت را می توانید به صورت نشسته روی زمین نیز انجام دهید. برای این کار یک میز تخت جلوی خود قرار داده و از آن به عنوان تکیه گاه ساعد ها استفاده نمایید. توضیحات بیشتر در ساعد با هالتر روی میز.

به جای هالتر می توانید از دمبل نیز استفاده کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here