صفحه اصلی تصاویر زمینه

تصاویر زمینه

یک روش خوب برای حفظ انگیزه در هر کاری ، آشنایی با افراد موفق در آن زمینه است . در ورزش هم همین نکته حائز اهمیت می باشد . به همین منظور کلکسیونی از بهترین تصاویر مربوط به بدن سازی و تناسب اندام را برای شما جمع کرده ایم تا با مشاهده آن ها انگیزه خود را حفظ کرده و به تمرینات ادامه دهید .

برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی بدن ممتاز
برنامه بدنسازی میانبر لاغری

مطالب جدید

تمرینات برتر

نشر بغل به جلو

نشر بغل به جلو

کاملا راست ایستاده و یک دمبل را در هر یک از دست های خود نگه دارید . دمبل ها باید در کنار بدن شما قرار گرفته باشند . این وضعیت شروع حرکت است .

آخرین کلیپ ها