پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت

0
389
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : سینه

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دستگاه اسمیت
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت

پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت
پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت

راهنمای تمرین پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت

  1. یک میز شیبدار معکوس زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. ارتفاع هالتر روی دستگاه را طوری تنظیم کنید که هنگام دراز کشیدن روی میز و گرفتن هالتر دستانتان تقریبا کشیده باشد. کف دست ها باید رو به جلو بوده و به انداره عرض شانه ها از هم فاصله داشته باشند. پس از دراز کشیدن روی میز هالتر را از روی پایه نگه دارنده بلند کرده و آن را با دستان کاملا کشیده نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.
  2. با انجام عمل دم، هالتر را پایین آورده و اجازه دهید آرنج ها خم شوند.
  3. پس از یک مکث کوتاه، با راست کردن آرنج ها و همچنین انجام عمل بازدم هالتر را به وضعیت شروع حرکت بازگردانید.
  4. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.
  5. پس از اتمام تمرین، هالتر را روی پایه های نگه دارنده دستگاه اسمیت قرار دهید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here