پشت بازو خوابیده با هالتر خم

0
4213
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : پشت بازو

پشت بازو

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پشت بازو خوابیده با هالتر خم
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : ساعد
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین پشت بازو خوابیده با هالتر خم

پشت بازو خوابیده با هالتر خم
پشت بازو خوابیده با هالتر خم

آموزش تمرین پشت بازو خوابیده با هالتر خم

  1. یک هالتر خم(لاری) را در دست گرفته و به پشت روی یک میز تخت دراز بکشید. دست های شما باید به زمین عمود باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
  2. با ثابت نگه داشتن قسمت بالایی بازو و خم کردن آرنج ها میله را پایین بیاورید.هنگام انجام این بخش از حرکت عمل دم را انجام دهید. وقتی که هالتر نزدیک پیشانی شما قرار گرفت مکث کنید.
  3. با انجام عمل بازدم و باز کردن آرنج ها، هالتر را به وضعیت شروع حرکت بازگردانید.
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here