فیس پول

0
4262
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : سرشانه

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : فیس پول
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : پشت میانی، زیربغل
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین فیس پول برای آقایان

فیس پول
فیس پول

تصاویر تمرین فیس پول برای خانم ها

فیس پول خانم ها
فیس پول خانم ها

آموزش تمرین فیس پول

  1. پولی دستگاه سیم کش را در ارتفاع سر خود تنظیم کرده و رو به روی آن بایستید. دسته دو تایی یا طناب را به دستگاه متصل کنید.
  2. دسته را گرفته و مستقیم به سمت صورت خود بکشید، هنگام عقب آوردن دست ها را از هم جدا کنید. بدن خود را در کلیه مراحل عمود بر زمین نگه دارید.
  3. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here