کیک بک باسن

0
18175
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : سرینی(باسن)

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : کیک بک باسن
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرینی(باسن)
عضلات دیگر : همسترینگ
تجهیزات : تنها بدن
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین کیک بک باسن برای آقایان

کیک بک باسن
کیک بک باسن

تصاویر تمرین کیک بک باسن برای خانم ها

کیک بک باسن خانم ها
کیک بک باسن خانم ها

آموزش تمرین کیک بک باسن

  1. روی زمین زانو زده و بدن خود را از ناحیه کمر به سمت جلو خم کنید، دست ها را به صورت مستقیم و عمود بر بدن با فاصله ای به اندازه عرض شانه ها روی زمین قرار دهید. سر شما باید به سمت جلو بوده و مقدار خم بودن زانوها باید به اندازه ای باشد که ساق ها با عضلات پشت ران زاویه ۹۰ درجه ساخته باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
  2. در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید، پای راست خود را بالا آورده تا زمانی که عضلات پشت ران در راستای بدن قرار بگیرد، فراموش نکنید که زاویه ۹۰ درجه باید حفظ شود. عضلات باسن را در این مرحله منقبض کرده و یک ثانیه در این وضعیت بمانید. نکته: در انتهای حرکت ران باید با زمین موازی بوده و ساق پا زاویه ۹۰ درجه با زمین بسازد.
  3. با انجام عمل دم پا را پایین آورده و به وضعیت روشع حرکت بازگردانید.
  4. حرکت را با پای چپ تکرار کنید.
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

سایر روش ها برای انجام این حرکت:

یک روش دیگر برای انجام این تمرین آن است که تکرار های پای راست را پشت سر هم انجام داده و سپس با پای چپ حرکت را تکرار نمایید. همچنین برای سخت تر شدن تمرین می توانید از وزنه های مخصوص ساق پا استفاده کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here