فلای بالا سینه با دمبل

0
8757
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : سینه

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : فلای بالا سینه با دمبل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : شانه ها
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین فلای بالا سینه با دمبل

فلای بالا سینه با دمبل
فلای بالا سینه با دمبل

راهنمای تمرین فلای بالا سینه با دمبل

  1. یک دمبل در هر دست گرفته و روی یک میز شیب دار که با شیب کمتر از ۳۰ درجه است دراز بکشید.
  2. دست های خود را بصورت کشیده با اندکی خم شدگی در آرنج ها، روبروی خود بگیرید.
  3. اکنون مچ دستان خود را بچرخانید تا کف دست هایتان رو به شما باشد. توجه: انگشتان کوچک باید نزدیک هم باشند. این حالت آغازین حرکت می باشد.
  4. در حالی که عمل دم را انجام می دهید به آرامی بازوهای خود را به کنار خود آورده بطوری که بازوها صاف و کف دستتان بعد از چرخش مچ، روبروی هم باشند. توجه: در انتهای حرکت دست هایتان باید در کنارتان بوده و کف دستتان رو به سقف باشد.
  5. در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید با معکوس کردن حرکت دمبل ها را به حالت آغازین بازگردانده و دست ها را چرخانده بطوری که انگشتان کوچک باز هم در کنار یکدیگر قرار بگیرند. توجه: به یاد داشته باشید که حرکت فقط در مفصل شانه و مچ دست اتفاق می افتد و هیچ حرکتی در مفصل آرنج اتفاق نمی افند.
  6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر روش ها برای اجرای تمرین:

شما می توانید حرکت فلای عادی و فلای چرخشی را با حالت آغازین دمبل های روبروی هم بجای انگشتان کوچک کنار هم انجام دهید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here