برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

شروع هفته ی بعدی، تمرینات پایین تنه ی شما از نظر شدت بالاتر می روند. اکنون این سوپرست ها را با تمام انرژی انجام دهید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

تریست نهایی تمرینات پای این هفته سوزاننده ی خاصی هستند اگر آنها را به درستی انجام دهید. کشش همستزینگ و باسن در لانج های متناوب به خودی خود شدید هستند. اما زمانی که آن فقط یک پیش زمینه برای حرکات سنگین ساق باشد تعجب نکنید.

پاها
گرم کردن اولیه
1

دویدن آهسته روی تردمیل

، ۵۵-۶۰%۱۵ دقیقه

ست گرم کردن
2

استپ آپ با دمبل

1 ست ۱۲ بار با هر پا

ددلیفت رومانیایی

1 ست ۲۰ تکرار

سوپرست
3

پرس پا

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

ددلیفت با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

سوپرست
4

جلو پا با دستگاه

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

پشت پا نشسته

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

تریست
5

لانج با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

ساق پا ایستاده با دستگاه

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

ساق پا نشسته

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here