برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

تمرینات موثر پشت، یکی از بهترین راه ها برای افزایش مقاومت شما و افزایش سایز است. بنابراین از خود بپرسید: تمرینات پشت شما موثر هستند ؟!

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

مربیان قوی علاقه دارند که بگویند که آنها می توانند همه چیز را در مورد یک شخص برای ساختن ماهیچه پشت بگویند. آیا شما شما می خواهید که صرفا حرکاتی را انجام دهید؟ اگر چنین است، شما در مسیری هستید که مانند دستگاه بارفیکس و قایقی صرفا کارهایی را انجام می دهید.

پشت
گرم کردن اولیه
1

دویدن آهسته روی تردمیل

، ۵۵-۶۰%۱۵ دقیقه

ست گرم کردن
2

قایقی معکوس

1 ست ۱۲ تکرار

بارفیکس

1 ست ۱۲ تکرار

سوپرست
3

زیر بغل سیم کش دست باز

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

بارفیکس مچ برعکس

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

سوپرست
4

قایقی با دمبل جفت دست

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

قایقی با دستگاه

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

تریست
5

پول آور با دمبل دست خم

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

شراگ با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

فیله هایپراکستنشن

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here