برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

شما بخش اول را فتح کرده اید. برای تمریناتتان در سطح بعدی آماده شوید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

تبریک، شما بخش اول سیم کشی مجدد را پشت سر گذاشته اید. شما اندکی از سوپرست های سنگین جیمز گراج را برای ساختن بازوهای عالی مزه کرده اید و اکنون زمان آن است که یک گام فراتر روید. یک حس جدید را با دوبار کار کردن در باشگاه در این بخش دوم بوجود آورید.

 

بازوها
صبح
1

دویدن آهسته روی تردمیل

30 دقیقه، ۶۵-۷۰%

عصر
2

گرم کردن سوپرست
3

بارفیکس مچ برعکس

1 ست ۱۲ تکرار

شنا

1ست ۱۲ تکرار

سوپرست
4

جلوبازو با هالتر دست باز

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

سوپرست
5

پشت بازو تک دست با سیم کش

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

تریست
6

جلو بازو با هالتر دست برعکس

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

پشت بازو خوابیده با هالتر خم

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here