برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

امروز روز اصلی سینه است. از امروز نهایت بهره را ببرید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

امروز با سوپرست های وزن بدن گرم کنید، سپس با بارفیکس و فلای با دمبل ادامه دهید. تریست های فلای و دیپ ماهیچه های شما را از خون پر کرده و یک پمپ قوی را به شما می دهد. آیا به دنبال سینه های برآمده تر و دائم هستید؟

زاویه دادن به میز برای فلای با دمبل روی میز شیب دار فشار بیشتری را به قسمت بالایی سینه ی شما وارد کرده و به ساختن ماهیچه در آن قسمت کمک می کند.

سینه
صبح
1

عصر
2

گرم کردن سوپرست
3

شنا به پلانک بغل

1 ست ۲۰ تکرار(هر طرف ۱۰ تا)

سوپرست
4

پرس سینه تخت با هالتر

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

کراس آور

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

تریست
5

پرس بالا سینه با هالتر

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

فلای بالا سینه با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

دیپ برای سینه

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here