برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

الان کند نشوید، سخت تمرین کنید تا یک پشت قوی و عریض بسازید که می تواند همه چیز را تکان دهد.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

اگر چه ممکن است ماهیچه های پشت را در آینه ندید اما پشت عالی کلید یک بدن خوب و زیبا است.تمرینات سخت پشت همچنین توانایی و قدرت کلی و ورزشکاری شما را بهبود می بخشد. همان توجهی که به باقی گروه ماهیچه ها می دهید به پشتتان هم بدهید و از مزایای آن بهره ببرید.

پشت
گرم کردن اولیه
1

سوپرست گرم کردن
2

قایقی معکوس

1 ست ۱۲ تکرار

بارفیکس

1 ست ۱۲ تکرار

سوپرست
3

زیر بغل سیم کش دست باز

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

بارفیکس مچ برعکس

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

سوپرست
4

قایقی با دمبل جفت دست

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

عضله پشت تی- بار

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

تریست
5

پول آور با دمبل دست خم

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

شراگ با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

فیله هایپراکستنشن

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here