برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

شانه ها، شکم و ساق ه، همه ی سه گروه ماهیچه ای در یک پک نمرینی موثر و بهینه هستند.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

شانه ها، ساق ها و شکم. این ماموریت شماست که همه را با هم انجام دهید. تریست ها و سوپرست ها تضمین می کنند که الیاف های ماهیچه ای شما فعال هستند و در تمام زوایا تمرین می کنید.

این تمرین سخت است و شما ممکن است تلاش کنید که به درون حوله بپرید!!! اما خود را فریب ندهید، به خود بگویید که شما می توانید این کار را انجام دهید. ذهن خود را روی پشتکار تنظیم کرده و تمرینات را منفجر کنید!

شانه ها،ساق،شکم
صبح
1

دویدن آهسته روی تردمیل

30 دقیقه، ۶۵-۷۰%

عصر
2

گرم کردن سوپرست
3

پلانک

1 ست ۳۰-۶۰ ثانیه

تریست
4

پرس سرشانه با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

نشر بغل ایستاده

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

فلای معکوس

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

سوپرست
5

پرس سرشانه آرنولدی

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

فیس پول

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

تریست
6

کرانچ با وزنه

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

پرس ساق پا

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

ساق پا نشسته

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here