برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

امروز، یک روز استراحت فعال است، اما فعال به چه معنی است؟ تلاش کنید استراحت کنید و خود را برای هفته سخت بعدی آماده کنید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

شما تمام هفته کاری را تمرین کرده و آخر هفته را استراحت می کنید، از این زمان به عنوان یک فرصت برای درگیر کردن خود با بهترین نوع “استراحت فعال” از نظر خودتان استفاده کنید.

شاید یک پیاده روی به همراه دوستتان، یا دوچرخه سواری به همراه خانواده باشد، شاید فقط یک پیاده روی به فروشگاه به جای دوچرخه سواری. فقط اطمینان حاصل کنید که از آن لذت می برید.

یکی دیگر از مزایای دو روز استراحت آزاد این است که اگر تمرینی از هفته ی قبل بازمانده باشد می توانید آن را انجام دهید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here