برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

تمرینات سینه ی برنامه، ساده، سنگین و شدید هستند زمانی که آنها را انجام می دهید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

پنج روز مجزایی که جیمز گراج در برنامه استفاده کرده است بر پایه ی مطالب قدیمی آموزشی است اما این چیز بدی نیست، هر روز شما با ۱۵-۲۰ ست کار به همراه حرکات افزایشی منظم می آیید و شدت آن را به صورت شخصی مشخص می کنید.

سینه
گرم کردن اولیه
1

دویدن آهسته روی تردمیل

، ۵۵-۶۰%۱۵ دقیقه

ست گرم کردن
2

شنا به پلانک بغل

1 ست ۲۰ تکرار

سوپرست
3

پرس سینه تخت با هالتر

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

کراس آور

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

سوپرست
4

پرس بالا سینه با هالتر

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

دیپ برای سینه

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

فلای بالا سینه با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

 

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here