برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

برای جیمز گراج همه چیز، ساختن یک پکیج کلی است. امروز تمرینات سینه در لیست است تا فیزیک شما بطور کامل در کنار هم قرار دهد.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

با این تمرین، شما از شنای استاندارد عبور خواهید کرد. یک گرم کردن با شنا ایزومتریک یک طرفه و شنا به پلانک بغل بدن شما را برای سد سوپرست ها و تریست ها که در ادامه می آیند آماده خواهد کرد .

تمامی تمرینات با یکدیگر در ارتباط هستند. پرس های روی میز یک سازنده ی قدرت بی همتا برای بالا تنه است در حالیکه کراس اور و فلای به شما کمک خواهد کرد تا ماهیچه ها را مطابق میل خود بتراشید! مانند یک ورزشکار

سینه
صبح
1

عصر
2

گرم کردن سوپرست
3

شنا به پلانک بغل

1 ست ۲۰ تکرار(هر طرف ۱۰ تا)

سوپرست
4

پرس سینه تخت با هالتر

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

کراس آور

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

تریست
5

پرس بالا سینه با هالتر

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

فلای بالا سینه با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

دیپ برای سینه

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here