برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

تمرینات پشت امروز را به دقت و با کیفیت انجام دهید تا بهترین نتیجه را دریافت کنید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

امروز از تمرین هوازی صبح خبری نیست. تا جایی که برنامه زمان بندی اجازه می دهد بخوابید و یا زودتر به باشگاه بروید اما آگاه باشد: شما هیچ عذر و بهانه ای برای سخت تمرین نکردن پشت ندارید. شما بالای شانه ها، قسمت بالایی پشت و زیر بغل را با یک سوپرست از قایقی معکوس و بارفیکس گرم خواهید کرد، سپس شراگ را به شدت انجام می دهید.

فقط به یاد داشته باشید که بهترین دریافت را از تمرین داشته باشید، حتی بیرون از باشگاه. تمرین سیم کشی مجدد کلا در مورد ساخت یک فیتنس پایدار است. اجازه ندهید که ساعات طولانی تمرین شما، انتهای انتخاب تصمیم سلامی شما در روز باشد، غذاهای هفتگی خود را جمع کنید، فعالیت های سلامتی را برنامه ریزی کنید و روی ساختن یک زندگی با فیتنس پایدار تمرکز کنید.

پشت
گرم کردن اولیه
1

سوپرست گرم کردن
2

قایقی معکوس

1 ست ۱۲ تکرار

بارفیکس

1 ست ۱۲ تکرار

سوپرست
3

زیر بغل سیم کش دست باز

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

بارفیکس مچ برعکس

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

سوپرست
4

قایقی با دمبل جفت دست

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

عضله پشت تی- بار

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

تریست
5

پول آور با دمبل دست خم

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

شراگ با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

فیله هایپراکستنشن

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here