برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

شما به پایان بخش دوم برنامه ی سیم کشی مجدد نزدیک می شوید. آن را حفظ کنید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

تمرینات در مورد توانایی شما براری تنظیم بدن خودتان است، روی هر تکرار تمرکز کرده و فعالیت های کوچک اضافی برای رسیدن به نتایج بزرگ انجام دهید. این طبیعی است که یک تمرین سخت باشد، این همان جایی است که پیشرفت اتفاق می افتد.

جیمز گراج میگوید: “زمانی که شما ناراحت هستید و احساس آسیب می کنید، شما به بدنتان فشار وارد می کنید که خودش را وفق بدهد”. این تمرین ممکن است احساس لرزان و ضعف در پاها را از بین ببرد اما شما همیشه قوی تر خواهید شد. تصمیمات هوشمندانه ای با دمبل ها بگیرید!

پاها
گرم کردن اولیه
1

گرم کردن سوپرست
2

استپ آپ با بالا آوردن زانو

1 ست ۱۲ بار با هر پا

ددلیفت رومانیایی

1 ست ۲۰ تکرار

سوپرست
3

پرس پا

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

جلو پا با دستگاه

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

سوپرست
4

ددلیفت با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

پشت پا نشسته

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

تریست
5

لانج با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

ساق پا ایستاده با دستگاه

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

ساق پا نشسته

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here