برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

قایقی ها و شناهای سوپرست کمک خواهد کرد تا شما به یک پشت بزرگ و ضخیم که هدفتان است برسید. تمام تمرکز خود را به این تمرین اختصاص داده و موفقیت ها را درو کنید!

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

امروز، قایقی ها، بارفیکس ها و زیر بغل سیم کش به شما کمک خواهد کرد تا یک پشت قوی و سنگین بسازید. تلاش کنید تا نسبت به کارهایی که هفته ی قبل انجام داده اید پیشرفت کنید. وزنه را با بیشترین تمرکز ذهنی بلند کنید و با بیشترین انگیزه در هر تکرار فشار وارد کنید.

به یاد داشته باشید، زمانی که کار سخت تر می شود( سنگین تر می شود) مجموعه ای از قسمت ها مانند تغذیه، شدت تمرینات و مکمل ها همگی نقشی را ایفا می کنند، اما یک برنامه ی موفق به دیسیپلین و شکیبایی نیار دارد تا بتوان آن را عملی کرد.

پشت
گرم کردن اولیه
1

سوپرست گرم کردن
2

قایقی معکوس

1 ست ۱۲ تکرار

بارفیکس

1 ست ۱۲ تکرار

سوپرست
3

زیر بغل سیم کش دست باز

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

بارفیکس مچ برعکس

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

سوپرست
4

قایقی با دمبل جفت دست

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

عضله پشت تی- بار

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

تریست
5

پول آور با دمبل دست خم

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

شراگ با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

فیله هایپراکستنشن

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here