برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

امروز، یک روز استراحت فعال است، اما اینکه فعال به چه معناست کاملا به شما بستگی دارد. عقب ماندگی ها را جبران کنید، خوب استراحت کنید و قبل از یک هفته ی سخت دیگر سوخت گیری مجدد کنید.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

برنامه ی سیم کشی مجدد تماما در مورد ایجاد فعالیت های تناسب اندام بصورت یکپارچه در زندگی شما است. شما در هفته ی کاری، بیرون کار می کنید و در پایان هفته استراحت می کنید. از این زمان به عنوان یک فرصت برای جبران و درگیر کردن خود در بهترین نوع ” استراحت فعال” از نظر خودتان استفاده کنید.

شاید این یک پیاده روی با دوست هایتان، یک دوچرخه سواری بهمراه خانواده تان یا بازی با سگ تان باشد. شاید صرفا یک پیاده روی به فروشگاه بجای رانندگی کردن تا آنجا باشد. آنچه که شما انجام می دهید به خودتان بستگی دارد، فقط اطمینان حاصل کنید که از آن لذت می برید!

یک مزیت دیگر برای دو روز وقت آزاد در پنج شنبه و جمعه وجود دارد. شما می توانید از یکی از دو روز برای انجام تمرین های ازدست رفته در روزهای گذشته استفاده کنید. ممکن است شما مشغول بوده باشید، مسافرت رفته باشید یا یک کا ضروری پیش آمده باشد. این انتخاب شماست، نه درخواست ما!

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here