برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

یک کار بسیار سخت و شجاعت بالایی لازم بود تا فعالیتی مانند سیم کشی مجدد در طول ۶۳ روز انجام شود. اینکه بعد از این چه پیش می آید کاملا به شما بستگی دارد!

روز قبل | صفحه اصلی |

تبریک! شما به پایان برنامه ی سیم کشی مجدد رسیده اید. نه هفته ی گذشته فرصت زیادی به شما برای تفکر در مورد کاشتن دانه هایی از عادات خوب و اضافه کردن تعدادی عضله ی خطی به بدنتان داد. سیم کشی مجدد یک برنامه ی عادی نیست، و با یک نگاه ساده در آینه نمی توان ارزش نهایی آن را ارزیابی کرد. برای درک این موضوع که این برنامه چه کاری برای شما انجام داده است، باید آنچه را که آموزش دیده اید بصورت عملی در مرحله ی بعدی فعالیت های تناسب اندام خود بکار بگیرید. دنبال کردن برنامه ی عضله سازی یا چربی سوزی دیگری از bestbody.ir را در نظر بگیرید.

شما همچنین می توانید برنامه ی سیم کشی مجدد را هم اکنون و یا هر زمان دیگری که احساس می کنید نیاز به استراحت، بازسازی و سیم کشی دارید تکرار کنید. این برنامه همینجا منتظر شما خواهد بود!

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here