برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

دو روز استراحت پشت سر هم ممکن است لوکس به نظر برسد اما زندگی بدنسازی شما حتی یک دقیقه بیرون باشگاه هم تمام نمی شود بلکه استراحت فعال را هم شامل می شود.

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

یک نکته ی مهم اینست که بدن نیاز به زمان و فضا برای رهایی از فشار تمرینات فیزیکی دارد، همان روش رهایی از صدمات. او به سختی تلاش کرده و تمام تمرینات لازم را انجام می دهد تا بافت های ماهیچه ایجاد شود اما او همچنین باید زمانی برای موارد ضروری مانند خواب و تغذیه اختصاص دهد.

گراج می گوید: ” پیشرفت تماما در بازیابی است” اگر من نتوانم در آن بازیابی کنم، این برنامه بیهوده است.

امروز یک روز دیگر استراحت فعال در برنامه است. تمرینات بازمانده را انجام دهید، یا فقط پیاده روی کنید و یا فقط با موبایل کار کنید اگر به استراحت کامل نیاز دارید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here