برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

جستجوی شما در مورد فلسفه ی بازوهای قدرتمند جیمز گراج امروز با سوپرست های انتخابی دیگر ادامه پیدا می کند. سنگین تر از هفته ی قبل کار کنید!

روز قبل | صفحه اصلی | روز بعد

به هفته ی دوم خوش آمدید. دقیقا مانند هفته ی گذشته شما خیلی چیز های بیشتری از یک تمرین برای انجام دادن دارید.

بازوها
گرم کردن اولیه
1

دویدن آهسته روی تردمیل

، ۵۵-۶۰%۱۵ دقیقه

ست گرم کردن
2

بارفیکس مچ برعکس

1 ست ۱۰ تا ۱۵ تکرار

شنا

1 ست ۱۰ تا ۱۵ تکرار

سوپرست
3

جلوبازو با هالتر دست باز

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

سوپرست
4

پشت بازو تک دست با سیم کش

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

تریست
5

جلو بازو با هالتر دست برعکس

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

پشت بازو خوابیده با هالتر خم

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

پشت بازو کیک بک با دمبل

3 ست ۱۰،۱۲،۱۵ تکرار

 

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here