گردن خوابیده روی شکم

0
2129
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم
برنامه بدنسازی 12 هفته ای میانبر افزایش حجم

عضلات اصلی : گردن

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : گردن خوابیده روی شکم
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : گردن
عضلات دیگر : -
تجهیزات : سایر
سطح تمرین : متوسط

تصاویر تمرین گردن خوابیده به شکم روی میز

گردن خوابیده به شکم روی میز
گردن خوابیده به شکم روی میز

راهنمای تمرین گردن خوابیده به شکم روی میز

  1. با شکم روی یک میز تخت دراز بکشید ، اجازه دهید همه بدن شما صاف باشد . یک وزنه را پشت سر خود نگه دارید . نکته : هنگام دراز کشیدن دقت داشته باشید که شانه های شما باید از انتهای میز جلوتر بوده و بالا سینه ، گردن و صورت شما روی میز نباشد . این وضعیت شروع حرکت است .
  2. در حالی که با دو دست وزنه پشت سر را ایمن کرده و مانع افتادن آن می شوید ، به آرامی سر خود را پایین آورده (مانند تایید کردن با سر) و  عمل دم را انجام دهید .
  3. در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید ، سر خود را بالا آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید . یک ثانیه وضعیت انقباض را حفظ کنید .
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید .

توجه :

از انجام هرگونه حرکت ناگهانی به شدت خودداری کنید .

سایر روش ها برای اجرای این حرکت :

اگر تازه کار هستید بدون وزنه حرکت را اجرا کنید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here